Ratahankkeesta ajankohtaista

Botnia Dragwaylle myönnettiin ympäristölupa 21.2.2022.

Tämä lupa toimii pohjana, johon täydennetään puuttuvat asiat ennen toiminnan aloittamista.

Puuttuvia asiakirjoja ovat esim:

-Turvasuunnitelma, suurin kysymysmerkki on sähköllä toimivat ajoneuvot ja niiden katsastus ja onnettomuustilanteessa toiminen

-kemikaaliluettelon täydentäminen, tähän tulevat kaikki shampoota tiukemmat nesteet/kaasut ja niiden mahdollinen säilytys sekä niihin liittyvät dokumentoinnit, myös mahdollisesti höyrystyvät aineet täytyy huomioida.

-aluekartan täydentäminen, kunhan saadaan yhteistyökumppaneiden tarpeet kartoitettua.

Ja paljon muuta, asiat hoidetaan yhteistyössä ympäristöviraston, Ely:n ja Kurikan kaupungin kanssa

ja varsinkin niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat vuosia lajia harrastaneet, heillähän se ammattitaito lajiin on!

Ympäristöluvan tärkeimmät kohdat toiminnan kannalta:

-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

-alueella ei ole rauhoitettuja puita, kasveja, eläimiä.

-toiminta ajoittuu 1.5.- 30.9. väliselle ajalle.

-toiminta aika klo 8:00-21:00.

-2 viikonloppua 24:00 asti.

-1 meluvapaa viikonloppu kuukaudessa, eli jotain muuta häppeninkiä kuin varttimailia, joka pitää meteliä (meille tulee aktiivinen melumittaus, josta nähdään käytännössä mitä siellä voi touhata).

-kerhon harjoittelu tai street tyyppiset kisat eivät ylitä melurajoja lähiasutuksella tai loma-asutuksella. Melumallinnus on tehty KOVALLA mallinnuksella eli ei kaiteita, katsomoa, meluvallia tai varikkoa, koska sopivalla tuulella ääni kantaa kauemmas kuin tyynellä säällä eli meillä on pelivaraa melun suhteen.

-jos melu tai muu haitta ylittää nykyisen luvan, niin pitää kuukautta ennemmin tehdä meluilmoitus

Tämä lupa on se kivijalka, johon aletaan toiminnan toivottavasti kasvaessa hakemaan laajennusta tarvittaessa. Eli jos katsotaan tarpeelliseksi moinen operaatio, siinä vaiheessa meillä on tiedossa mahdolliset rakennukset, katsomorakenteet ja meluvallit, jotka voidaan ottaa melumallinuksessa huomioon. Laajennus nykyiseen lupaan on parin vuoden offensiivi mutta vaikka se hylättäisiin taikka veisi kauemmin saada, niin nykyinen lupa pysyy, ellei itse sössitä sitä

Sunrise Cruisers on nyt teettänyt kaikki tarpeelliset tutkimukset, 3d-mallinnukset, rakennuspiirustukset, melumallinukset, maapohjatutkimukset, rakennussuunnitelmat sekä kustannuslaskelmat, jotka radan fyysiseen rakentamiseen tarvitaan.

Ratahanke on muutaman vuoden myöhässä alkuperäisistä suunnitelmista, koska tarvittavien tietojen sekä tutkimuksien tekeminen vei noin 4 vuotta kaiken kaikkiaan.

Rata hanke on velaton ja erillinen hanke Sunrise Cruisersin toiminnassa eli rahoitus on hankittu muualta kuin kerhon jäsenmaksuista tai kilpailutoiminnasta. Tällä on turvattu kerhon taloudellinen tilanne.

Lehtinen Juha

Sunrise Cruisers