Botniaring / Kiihdytysratahanke

KIIHDYTYSRATA BOTNIARING JÄSENTIEDOTE HANKKEESTA 7.12.2019

Kiihdytysrata Botniaring hanke sai rahoituspäätöksensä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta 17.4.2018, noin vuosi hakemuksen jättämisen jälkeen. hankkeen rahoitus hyväksyttiin hakemuksen mukaisesti yhdellä muutoksella. Hankkeen rahoituksella ei voi tehdä ympäristöluvan varsinaista hakemusta. Ympäristölupahakemuksen tekeminen jää yhdistyksen tehtäväksi. Hankkeella tehdään kuitenkin ympäristölupahakemukseen tarvittavat luonto – ja ääniselvitykset.

Suunnittelijaksi valittu Aluetekniikka teki alueen maastotutkimukset kesän 2018 aikana. Varsinainen suunnittelutyö alkoi syksyllä 2018 Sunrise Cruisers ry:n suunnitelmien pohjalta. Ensimmäiset poikkileikkauskuvat alueesta valmistuivat tammikuussa 2019. Näiden pohjalta suunnitelmia tarkennettiin ja seuraava vedos tarkemmista suunnitelmista valmistui elokuussa 2019. Suunnitelmien pohjalta tehtiin korjauksia ja lopulliset suunnitelmat alueen maanrakentamista varten valmistuivat 10.10.2019. Aluetekniikan kanssa käydään vielä loppupalaveri joulukuun 2019 aikana, jossa on tarkoitus varmistaa, että kaikki tarvittavat suunnitelmat on tehty.

Aluetekniikalta valmistuneet suunnitelmat ovat hankkeessa mainitut:

Yleissuunnitelma radasta
Pohjatutkimus/ maastomittaukset
Radan rakennussuunnitelma

Valmistuneiden suunnittelukuvien pohjalta on pyydetty tarjoukset alueen 3 D mallinnuksesta. Varsinaisia tarjouksia ei ole vielä saatu. Kyseinen 3 D mallinnus mahdollistaa markkinointimateriaalien valmistamisen hankkeen suunnitelmien mukaisesti.

Alueen luontokartoitusta on tehty vuosien 2018 ja 2019 aikana. Varsinaiset havainnot luonnossa on tehty ja itse raportti valmistuu viimeistään helmikuussa 2020 aikana liitettäväksi ympäristölupahakemukseen. Hankkeella tehdään lisäksi alueen ääniselvitys, minkä pohjalta päästään ympäristölupahakemusta työstämään eteenpäin seuran toimesta.

Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen piti päättyä jo vuoden 2018 loppuun, mutta hankepäätöksen vuoden odottelun johdosta hankkeelle haettiin jatkoa vuoden 2019 loppuun asti. Hankkeen tehtävistä osa on vielä tekemättä, joten hankkeelle haetaan vielä jatkoa vuoden 2020 loppuun asti.

Hankkeen raportointi on ajan tasalla vuosien 2017 ja 2018 osalta. Hankkeen rahoitukseen hankeaikana on haettu laina Kurikan kaupungilta. Kurikan kaupunki myönsi lainan 3.6.2019.

Lisätietoja

Kiihdytysrata Botniaring hanke

Mika Huppunen
045 635 5365

2018

Lyhykäisyydessään tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin EI RAKENTAMISEEN liittyviin lupiin, tutkimuksiin, maapohjan mittauksiin sekä pakollisiin yllätyksiin on nyt sitten rahat kerätty + pikkaisen ylimääräistä. Puut alueelta hakattu pari kuukautta sitten. Tie tontille tehty. Homma etenee nyt siten, että muutama tarjous jouduttiin tilaamaan uudelleen, koska olivat vanhentuneita tai puutteellisia. Lopulliset päätökset siitä kuka tekee ja mitä ja millä hinnalla, päätetään parin viikon sisällä.Tänä vuonna tarkoituksena on tehdä kaikki luvat, suunnitelmat sekä niihin liittyvät asiat loppuun, niiltä osin kuin se pakollisine käsittelyaikoineen sekä valitusaikojen puitteissa on mahdollista. Itse rakentamiseen liittyvä hanke 2. aloitetaan mahdollisimman pian, kun suunnittelutoimistosta saadaan tiedot mitä maan alle laitetaan ja mihin. Rahoitus rataan tehdään samalla kaavalla kuin hanke 1:sessä eli koska SC on tappiota tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, on meillä oikeus hakea julkista rahoitusta hankkeelle, joka on 75%-90% hankkeesta. Julkisen rahoituksen haun tekee Kurikan kaupungin edustaja. Omarahoitus osuus on 200 000€ – 400000€, joiden kasaan saamiseksi on neuvottelut jo muutamien eri toimijoiden kanssa aloitettu. Kun lupapuoli on kunnossa, aloitetaan möyrästäminen tontilla tavoitteena saada 2019 kaikki maanalaiset härpäkkeet paikoilleen sekä asvaltoitavien alueitten pohjat tehtyä. 2020 laitetaan lakritsa tonttiin ja aloitetaan toiminta. Vaikka rata tehdään FIAn sääntöjen mukaan kaiteineen, line uppeineen sekä paluureitteineen, ei radan käyttötarkoitus ole muuttunut alkuperäisestä joka on juniori toiminnan turvaaminen, jäsenien harjoituspaikan rakentaminen oheistoimintoineen sekä kiihdytysurheiluun liityvä mahdollinen kilpailutoiminta sekä muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta. Botniaring on merkitty aluekaavaan “kehitettävä moottoriurheilualue” eli meidän möykkäämisestä ei voi valittaa. Alueen vuokra on 200€ sekä pakollisia kuluja (sähkö,vartiointi, netti,vesi jne.jne) apauttiarallaa 10k€ . Kiinnostusta alueen vuokraamiseen arkisin on ollut ulkopuolisilla yrityksillä, tästä saatavilla vuokratuloilla katetaan pakolliset kulut. Puhelin on keksitty eli jos on kysyttävää niin soittakaa.

Juha Lehtinen