Tietoja

Sunrise Cruisers on Vaasassa 1990 perustettu yhdistys, jonka jäsenistö koostuu autoista ja moottoripyöristä kiinnostuneista harrastajista, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

yhdistävinä tekijöinä on mieltymys vanhempiin ajoneuvoihin ja kerhotoimintaan samanhenkisten harrastajien parissa.Jäseniä osallistuu alan messuille, näyttelyihin ja muihin tapahtumiin.

Erityyppisten ajoneuvojen rakentaminen ja kunnostaminen yhdistyksen vuokraamissa tiloissa on tärkeä osa toimintaamme.

Toiminta painottuu kuitenkin jo perinteisiksi muodostuneisiin katuautoille ja moottoripyörille järjestettäviin kiihdytyskilpailuihin. Alussa järjestelyt hoidettiin täysin yhdistyksen jäsenten voimin talkootöinä. Kilpailujen laajennuttua on turvauduttu myös ulkopuolisiin resursseihin.
Nykyään pitkälle kehitettyä toimintaa kuvaa mm. ambulanssi- ja palokunta järjestelyt sekä kattojärjestö FHRA:n mukaiset säännöt.

Yhdistyksellä on omistuksessaan junior dragster ja junior bike, joilla voi osallistua “kiihdytyskouluun” junior teamin ohjauksessa ja opastuksessa.